افسران - داستان کوتاه و آموزنده

زن هنوز کاملا وارد اتوبوس نشده بود که راننده ناغافل در رو بست و چادر زن لای در گیر کرد.

داشت بازحمت چادر رو بیرون میکشید که یه زن نسبتا بدحجاب طوری که همه بشنوند گفت:


زن هنوز کاملا وارد اتوبوس نشده بود که راننده ناغافل در رو بست و چادر زن لای در گیر کرد.

داشت بازحمت چادر رو بیرون میکشید که یه زن نسبتا بدحجاب طوری که همه بشنوند گفت:

آخه این دیگه چه جور لباس پوشیدنه؟ خودآزاری دارن بعضی ها !

زن محجبه، روی صندلی خالی کنار اون خانم نشست و خیلی آرام طوری که فقط زن
بدحجاب بشنوه گفت:

من چادر سر می کنم ، تا اگر روزی همسر تو به تکلیفش عمل نکرد ، و نگاهش را کنترل نکرد ، زندگی تو ، به هم نریزد .

همسرت نسبت به تو دلسرد نشود.

محبت و توجه اش نسبت به تو که محرمش هستی کم نشود.

من به خودم سخت می گیرم و در گرمای تابستان زیر چادر از گرما اذیت می شوم،

زمستان ها زیر برف و باد و باران برای کنترل کردن و جمع و جور کردنش کلافه می شوم،

بخاطر حفظ خانه و خانواده ی تو.

من هم مثل تو زن هستم.

تمایل به تحسین زیبایی هایم دارم.

من هم دوست دارم تابستان ها کمتر عرق بریزم،

زمستان ها راحت تر توی کوچه و خیابان قدم بزنم.

اما من روی تمام این خواسته ها خط قرمز کشیدم،

تا به اندازه سهم ِ خودم حافظ ِ گرمای زندگی تو باشم.

و همه اینها رو وظیفه خودم میدونم.

چند لحظه سکوت کرد تا شاید طرف بخواد حرفی بزنه و چون پاسخی دریافت نکرد

ادامه داد: راستی… هر کسی در کنار تکالیفش، حقوقی هم دارد.

حق من این نیست که زنان ِ جامعه ام با موهای رنگ کرده ی پریشان لباسهای بدن نما و صد جور جراحی ِ زیبایی،
چشم های همسر من را به دنبال خودشان بکشانند.

حالا بیا منصف باشیم.

من باید از شکل پوشش و آرایش تو شاکی باشم یا شما از من؟

زن بدحجاب بعد از یک سکوت طولانی گفت:

هیچ وقت به قضیه این طور نگاه نکرده بودم … راست می گویی.
و آرام موهایش رو از روی پیشانیش جمع کرد و زیر روسریش پنهان کرد.