بقول آقای پناهیان ما برای امام حسین داد نزدیم كه همه دنیا بفهمند. وقتی كه امام زمان ظهور می كنن ومی گن من پسر حسین بن علی هستم باید همه حسین بن علی را بشناسند و بفهمند امام چه كسی را دارن می گن حتی غیر مسلمونا حتی ژاپنیها افریقایی ها امریكای لاتین همه و همه باید بشناسند سید الشهدا را. باید این پیاده روی عظیم باشه كه هر كی دید یا شنید از خودش بپرسه برای چی؟برای كی؟باید عقلها بیدار بشه